“Choáng” với tài sản của những người giàu nhất - nghèo nhất thế giới

Từ trái qua phải: Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Carlos Slim và Michael Bloomberg nằm trong số những người giàu nhất thế giới. Ảnh: Reuters
Từ trái qua phải: Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Carlos Slim và Michael Bloomberg nằm trong số những người giàu nhất thế giới. Ảnh: Reuters
Từ trái qua phải: Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Carlos Slim và Michael Bloomberg nằm trong số những người giàu nhất thế giới. Ảnh: Reuters
Lên top