Choáng với số lượng ô tô bị hư hại trong lũ lụt Trung Quốc

Một bãi xe hỏng do lũ lụt ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc ngày 10.8.2021. Ảnh: AFP
Một bãi xe hỏng do lũ lụt ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc ngày 10.8.2021. Ảnh: AFP
Một bãi xe hỏng do lũ lụt ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc ngày 10.8.2021. Ảnh: AFP
Lên top