"Choáng" với mức tăng chiều cao của nam giới Trung Quốc

Chiều cao trung bình của nam giới Trung Quốc 19 tuổi là 175,7cm. Ảnh: Xinhua
Chiều cao trung bình của nam giới Trung Quốc 19 tuổi là 175,7cm. Ảnh: Xinhua
Chiều cao trung bình của nam giới Trung Quốc 19 tuổi là 175,7cm. Ảnh: Xinhua
Lên top