Choáng với lợi nhuận khủng của Google, Apple, Microsoft

Ba gã công nghệ Apple, Microsof và công ty mẹ của Google có lợi nhuận khủng. Ảnh: Google
Ba gã công nghệ Apple, Microsof và công ty mẹ của Google có lợi nhuận khủng. Ảnh: Google
Ba gã công nghệ Apple, Microsof và công ty mẹ của Google có lợi nhuận khủng. Ảnh: Google
Lên top