Choáng với "lợi nhuận đại dịch" không tưởng của giới tỉ phú Mỹ

651 tỉ phú Mỹ đã tăng tài sản của họ lên tới 1,06 nghìn tỉ USD trong 9 tháng qua. Ảnh: AFP
651 tỉ phú Mỹ đã tăng tài sản của họ lên tới 1,06 nghìn tỉ USD trong 9 tháng qua. Ảnh: AFP
651 tỉ phú Mỹ đã tăng tài sản của họ lên tới 1,06 nghìn tỉ USD trong 9 tháng qua. Ảnh: AFP
Lên top