Choáng với khối tài sản 1% người giàu nhất nước Mỹ nắm giữ

1% người giàu nhất nước Mỹ chiếm khối tài sản lớn hơn toàn bộ tầng lớp trung lưu. Ảnh: AFP
1% người giàu nhất nước Mỹ chiếm khối tài sản lớn hơn toàn bộ tầng lớp trung lưu. Ảnh: AFP
1% người giàu nhất nước Mỹ chiếm khối tài sản lớn hơn toàn bộ tầng lớp trung lưu. Ảnh: AFP
Lên top