Choáng với gói hưu trí biệt đãi cựu Tổng thống Zimbabwe Mugabe

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: Getty Images
Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: Getty Images
Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: Getty Images
Lên top