Choáng với giá cắt tóc 1.000 USD khi New York mở cửa trở lại

Julien Farel cắt tóc cho khách hàng trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại hôm 22.6. Ảnh: Reuters
Julien Farel cắt tóc cho khách hàng trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại hôm 22.6. Ảnh: Reuters
Julien Farel cắt tóc cho khách hàng trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại hôm 22.6. Ảnh: Reuters
Lên top