Choáng với giá bán chai rượu whisky lâu đời nhất còn sót lại trên thế giới

Chai rượu whisky lâu đời nhất còn sót lại trên thế giới được bán với giá kỷ lục 3,16 tỉ đồng. Ảnh: Hãng đấu giá Skinner
Chai rượu whisky lâu đời nhất còn sót lại trên thế giới được bán với giá kỷ lục 3,16 tỉ đồng. Ảnh: Hãng đấu giá Skinner
Chai rượu whisky lâu đời nhất còn sót lại trên thế giới được bán với giá kỷ lục 3,16 tỉ đồng. Ảnh: Hãng đấu giá Skinner
Lên top