Choáng với con cá ngừ vây xanh trị giá 1.79 triệu USD tại Tokyo

Ông Kiyoshi Kimura chụp hình cùng cá ngừ vây xanh 276 kg tại nhà hàng Sushizanmai Tokyo ngày 5.1. Ảnh: Bloomberg
Ông Kiyoshi Kimura chụp hình cùng cá ngừ vây xanh 276 kg tại nhà hàng Sushizanmai Tokyo ngày 5.1. Ảnh: Bloomberg
Ông Kiyoshi Kimura chụp hình cùng cá ngừ vây xanh 276 kg tại nhà hàng Sushizanmai Tokyo ngày 5.1. Ảnh: Bloomberg
Lên top