“Choáng” với bài phát biểu của tân Đệ nhất Phu nhân Mỹ