Choáng ngợp với lễ diễu hành xác ướp 3.000 năm tuổi trên đường phố Ai Cập

Những người mặc trang phục Ai Cập cổ đại tham gia vào lễ diễu hành xác ướp hôm 3.4. Ảnh: AFP
Những người mặc trang phục Ai Cập cổ đại tham gia vào lễ diễu hành xác ướp hôm 3.4. Ảnh: AFP
Những người mặc trang phục Ai Cập cổ đại tham gia vào lễ diễu hành xác ướp hôm 3.4. Ảnh: AFP
Lên top