Choáng ngợp với hình ảnh hố đen vũ trụ "nuốt chửng con mồi"

Hình ảnh hố đen ở trung tâm của thiên hà NGC 1566 nuốt chửng vật chất xung quanh. Ảnh: ESO
Hình ảnh hố đen ở trung tâm của thiên hà NGC 1566 nuốt chửng vật chất xung quanh. Ảnh: ESO
Hình ảnh hố đen ở trung tâm của thiên hà NGC 1566 nuốt chửng vật chất xung quanh. Ảnh: ESO
Lên top