Choáng ngợp khoảnh khắc mở quan tài xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi

Nhà khảo cổ Howard Carter mở quan tài bằng vàng nguyên khối quàn thi hài vua Tut trong bức ảnh phục dựng màu. Ảnh: Viện Griffith
Nhà khảo cổ Howard Carter mở quan tài bằng vàng nguyên khối quàn thi hài vua Tut trong bức ảnh phục dựng màu. Ảnh: Viện Griffith
Nhà khảo cổ Howard Carter mở quan tài bằng vàng nguyên khối quàn thi hài vua Tut trong bức ảnh phục dựng màu. Ảnh: Viện Griffith
Lên top