Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh đình chỉ buôn bán hàng hải sản và đông lạnh

Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị dừng buôn bán và lưu trữ hàng hải sản và đông lạnh. Ảnh: GlobalTimes
Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị dừng buôn bán và lưu trữ hàng hải sản và đông lạnh. Ảnh: GlobalTimes
Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị dừng buôn bán và lưu trữ hàng hải sản và đông lạnh. Ảnh: GlobalTimes
Lên top