Chó nghiệp vụ phát hiện virus SARS-CoV-2 chính xác đến 94%

6 chú chó nghiệp vụ đã được huấn luyện để phát hiện ra người nhiễm COVID-19. Ảnh: Medical Detection Dogs
6 chú chó nghiệp vụ đã được huấn luyện để phát hiện ra người nhiễm COVID-19. Ảnh: Medical Detection Dogs
6 chú chó nghiệp vụ đã được huấn luyện để phát hiện ra người nhiễm COVID-19. Ảnh: Medical Detection Dogs
Lên top