Chó nghiệp vụ gầy trơ xương bị chết thảm, Mỹ ngừng "xuất" ra nước ngoài

Chó nghiệp vụ Mỹ gầy trơ xương. Ảnh: CNN
Chó nghiệp vụ Mỹ gầy trơ xương. Ảnh: CNN
Chó nghiệp vụ Mỹ gầy trơ xương. Ảnh: CNN
Lên top