Chó nghiệp vụ của Đức đánh hơi được gần 300.000 USD giấu kín

Chú chó Aki đã đánh hơi được gần 250.000 Euro giấu kín bởi các du khách tại sân bay ở Frankfurt. Ảnh: BBC
Chú chó Aki đã đánh hơi được gần 250.000 Euro giấu kín bởi các du khách tại sân bay ở Frankfurt. Ảnh: BBC
Chú chó Aki đã đánh hơi được gần 250.000 Euro giấu kín bởi các du khách tại sân bay ở Frankfurt. Ảnh: BBC
Lên top