Cho không nhà để thu hút người đến ở thị trấn cổ

Thị trấn Cammarata của Ý. Ảnh: CNN.
Thị trấn Cammarata của Ý. Ảnh: CNN.
Thị trấn Cammarata của Ý. Ảnh: CNN.
Lên top