Chó khỏi bệnh ung thư nhờ tiêm vaccine từ khối u của chính nó

Bà Jennifer Wiessel đã phát hiện cục u dưới hàm của con chó Kelly vào năm 2019. Kelly hiện đã hồi phục sau khi được chẩn đoán ung thư. Ảnh: Đại học Sydney
Bà Jennifer Wiessel đã phát hiện cục u dưới hàm của con chó Kelly vào năm 2019. Kelly hiện đã hồi phục sau khi được chẩn đoán ung thư. Ảnh: Đại học Sydney
Bà Jennifer Wiessel đã phát hiện cục u dưới hàm của con chó Kelly vào năm 2019. Kelly hiện đã hồi phục sau khi được chẩn đoán ung thư. Ảnh: Đại học Sydney
Lên top