"Chỗ hiểm" phình to bất thường vạch mặt thủ đoạn giấu hàng của tên buôn lậu

10 gói thuốc lá lậu được tìm thấy trên người người đàn ông Malaysia. Ảnh: CNA.
10 gói thuốc lá lậu được tìm thấy trên người người đàn ông Malaysia. Ảnh: CNA.
10 gói thuốc lá lậu được tìm thấy trên người người đàn ông Malaysia. Ảnh: CNA.
Lên top