Chờ đón mưa mưa sao băng thứ 2 trong tháng 10 đạt cực đại đêm nay

Mưa sao băng Orionid tuyệt đẹp sẽ đạt cực điểm vào đêm 20.10. Ảnh: AccuWeather
Mưa sao băng Orionid tuyệt đẹp sẽ đạt cực điểm vào đêm 20.10. Ảnh: AccuWeather
Mưa sao băng Orionid tuyệt đẹp sẽ đạt cực điểm vào đêm 20.10. Ảnh: AccuWeather
Lên top