Chờ đợi những bí ẩn lớn của vũ trụ được khám phá tiếp trong thế kỷ XXI

Có tới khoảng 100 tỉ hành tinh chỉ riêng trong thiên hà của chúng ta. Ảnh minh hoạ: AFP
Có tới khoảng 100 tỉ hành tinh chỉ riêng trong thiên hà của chúng ta. Ảnh minh hoạ: AFP
Có tới khoảng 100 tỉ hành tinh chỉ riêng trong thiên hà của chúng ta. Ảnh minh hoạ: AFP
Lên top