Chó "đi lạc" vào bệnh viện, giết chết em bé sơ sinh ở Ấn Độ

Chó "đi lạc" vào bệnh viện giết chết em bé sơ sinh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Chó "đi lạc" vào bệnh viện giết chết em bé sơ sinh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Chó "đi lạc" vào bệnh viện giết chết em bé sơ sinh ở Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top