Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Kiểm tra các mẫu hàng ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Ảnh: Global Times
Kiểm tra các mẫu hàng ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Ảnh: Global Times
Kiểm tra các mẫu hàng ở chợ đầu mối Tân Phát Địa. Ảnh: Global Times
Lên top