Chó cưng thi nhau bấm còi ôtô giục chủ gây "bão" mạng

Chó nhảy lên bóp còi ô tô. Ảnh: Viral Press
Chó nhảy lên bóp còi ô tô. Ảnh: Viral Press
Chó nhảy lên bóp còi ô tô. Ảnh: Viral Press
Lên top