Chính trị gia Zimbabwe từng mưu toan lật đổ ông Robert Mugabe tử nạn ở Mỹ

Ông Roy Bennett đến Tòa án Tối cao Zimbabwe vào ngày 9.11.2009 tại Harare. Ảnh: AFP/Getty
Ông Roy Bennett đến Tòa án Tối cao Zimbabwe vào ngày 9.11.2009 tại Harare. Ảnh: AFP/Getty
Ông Roy Bennett đến Tòa án Tối cao Zimbabwe vào ngày 9.11.2009 tại Harare. Ảnh: AFP/Getty
Lên top