Chính quyền Trump sẽ có cố vấn an ninh quốc gia “bốc đồng“?