Chính quyền Trump muốn tránh leo thang căng thẳng với Triều Tiên