Chính quyền Tổng thống Joe Biden bị 18 tiểu bang Mỹ khởi kiện

Một số tiểu bang cho rằng ông Biden không có quyền đơn phương thay đổi chính sách năng lượng do Quốc hội Mỹ đưa ra. Ảnh: AFP
Một số tiểu bang cho rằng ông Biden không có quyền đơn phương thay đổi chính sách năng lượng do Quốc hội Mỹ đưa ra. Ảnh: AFP
Một số tiểu bang cho rằng ông Biden không có quyền đơn phương thay đổi chính sách năng lượng do Quốc hội Mỹ đưa ra. Ảnh: AFP
Lên top