Chính quyền ông Trump thêm công ty Trung Quốc vào danh sách đen Lầu Năm Góc

Việc thêm 4 công ty Trung Quốc vào danh sách đen của Lầu Năm Góc nâng số công ty lên 35. Ảnh: AFP.
Việc thêm 4 công ty Trung Quốc vào danh sách đen của Lầu Năm Góc nâng số công ty lên 35. Ảnh: AFP.
Việc thêm 4 công ty Trung Quốc vào danh sách đen của Lầu Năm Góc nâng số công ty lên 35. Ảnh: AFP.
Lên top