Chính quyền ông Biden tiếp nhận nhóm người di cư đầu tiên từ Mexico

Nhóm người nhập cư chờ bên ngoài điểm kiểm soát biên giới El Chaparral trong nỗ lực đi đến Mỹ từ Tijuana, bang Baja California, Mexico, hôm 19.2. Ảnh: AFP.
Nhóm người nhập cư chờ bên ngoài điểm kiểm soát biên giới El Chaparral trong nỗ lực đi đến Mỹ từ Tijuana, bang Baja California, Mexico, hôm 19.2. Ảnh: AFP.
Nhóm người nhập cư chờ bên ngoài điểm kiểm soát biên giới El Chaparral trong nỗ lực đi đến Mỹ từ Tijuana, bang Baja California, Mexico, hôm 19.2. Ảnh: AFP.
Lên top