Chính quyền ông Biden thanh lọc hơn nửa công tố viên thời Trump

Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top