Chính quyền ông Biden tạm dừng bán vũ khí cho UAE, Saudi Arabia

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tạm dừng bán vũ khí, ảnh hưởng đến thương vụ F-35 cho UAE. Ảnh: AFP
Chính quyền Tổng thống Joe Biden tạm dừng bán vũ khí, ảnh hưởng đến thương vụ F-35 cho UAE. Ảnh: AFP
Chính quyền Tổng thống Joe Biden tạm dừng bán vũ khí, ảnh hưởng đến thương vụ F-35 cho UAE. Ảnh: AFP
Lên top