Chính quyền ông Biden sa thải hàng loạt cố vấn an ninh nội địa

Nhóm người nhập cư Mỹ bị trục xuất đang chờ đợi ở phía Mexico. Ảnh: AFP.
Nhóm người nhập cư Mỹ bị trục xuất đang chờ đợi ở phía Mexico. Ảnh: AFP.
Nhóm người nhập cư Mỹ bị trục xuất đang chờ đợi ở phía Mexico. Ảnh: AFP.
Lên top