Chính quyền ông Biden "quan ngại" dữ liệu COVID-19 ở Trung Quốc của WHO

Phái đoàn WHO điều tra COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: Xinhua
Phái đoàn WHO điều tra COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: Xinhua
Phái đoàn WHO điều tra COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: Xinhua
Lên top