Chính quyền ông Biden nói về khả năng các gia đình di cư đoàn tụ tại Mỹ

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ra tín hiệu về khả năng đoàn tụ tại Mỹ của các gia đình người di cư. Ảnh: AFP.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden ra tín hiệu về khả năng đoàn tụ tại Mỹ của các gia đình người di cư. Ảnh: AFP.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden ra tín hiệu về khả năng đoàn tụ tại Mỹ của các gia đình người di cư. Ảnh: AFP.
Lên top