Chính quyền ông Biden không chia sẻ vaccine COVID-19 với Mexico

Mexico đã tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên cho 1,8 triệu người. Ảnh: AFP
Mexico đã tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên cho 1,8 triệu người. Ảnh: AFP
Mexico đã tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên cho 1,8 triệu người. Ảnh: AFP
Lên top