Chính quyền ông Biden duyệt thương vụ vũ khí khủng 23 tỉ USD cho UAE

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đồng ý thương vụ vũ khí khủng cho UAE. Ảnh: AFP/Hải quân Mỹ
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đồng ý thương vụ vũ khí khủng cho UAE. Ảnh: AFP/Hải quân Mỹ
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đồng ý thương vụ vũ khí khủng cho UAE. Ảnh: AFP/Hải quân Mỹ
Lên top