Chính quyền ông Biden điều động hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ tiêm chủng

Chính quyền ông Joe Biden đã điều động hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP.
Chính quyền ông Joe Biden đã điều động hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP.
Chính quyền ông Joe Biden đã điều động hơn 1.000 binh sĩ hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top