Chính quyền ông Biden công bố ý định đối với nhà tù vịnh Guantanamo

Chính quyền ông Joe Biden muốn đóng cửa nhà tù vịnh Guantanamo. Ảnh: AFP.
Chính quyền ông Joe Biden muốn đóng cửa nhà tù vịnh Guantanamo. Ảnh: AFP.
Chính quyền ông Joe Biden muốn đóng cửa nhà tù vịnh Guantanamo. Ảnh: AFP.
Lên top