"Chính quyền Obama trừng phạt Nga vì mục tiêu chính trị"