Chính quyền đốt dọn dẹp rừng, khói độc bao phủ thành phố Sydney

Khói cháy rừng độc hại bao phủ thành phố Sydney, Australia, ngày 3.5. Ảnh: NSW Rural Fire Service
Khói cháy rừng độc hại bao phủ thành phố Sydney, Australia, ngày 3.5. Ảnh: NSW Rural Fire Service
Khói cháy rừng độc hại bao phủ thành phố Sydney, Australia, ngày 3.5. Ảnh: NSW Rural Fire Service
Lên top