Chính phủ Mỹ tự tin chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý về lệnh cấm nhập cư