Chính phủ Canada mua khách sạn cho người vô gia cư

Khách sạn Comfort Inn, nơi mà chính phủ Canada mua cho người vô gia cư ở. Ảnh: Twitter
Khách sạn Comfort Inn, nơi mà chính phủ Canada mua cho người vô gia cư ở. Ảnh: Twitter
Khách sạn Comfort Inn, nơi mà chính phủ Canada mua cho người vô gia cư ở. Ảnh: Twitter
Lên top