Chính khách Hàn Quốc cạo trọc đầu phản đối tân Bộ trưởng Tư pháp

Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc (giữa) cạo đầu để phản đối tân Bộ trưởng Tư pháp. Ảnh: Yonhap/Reuters
Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc (giữa) cạo đầu để phản đối tân Bộ trưởng Tư pháp. Ảnh: Yonhap/Reuters
Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc (giữa) cạo đầu để phản đối tân Bộ trưởng Tư pháp. Ảnh: Yonhap/Reuters
Lên top