Chính đảng đề cử công chúa Thái Lan ra tranh cử Thủ tướng bị giải tán

Lãnh đạo đảng Thai Raksa Chart Preechapol Pongpanich (giữa). Ảnh: AP.
Lãnh đạo đảng Thai Raksa Chart Preechapol Pongpanich (giữa). Ảnh: AP.
Lãnh đạo đảng Thai Raksa Chart Preechapol Pongpanich (giữa). Ảnh: AP.
Lên top