Chile ngăn chặn lây lan COVID-19 trong nhà bằng công nghệ không ngờ

Màn hình hiển thị của thiết bị đo lường lượng khí thải CO2 để phát hiện nguy cơ lây truyền COVID-19 trong không gian kín ở Chile. Ảnh: Đại học Chile
Màn hình hiển thị của thiết bị đo lường lượng khí thải CO2 để phát hiện nguy cơ lây truyền COVID-19 trong không gian kín ở Chile. Ảnh: Đại học Chile
Màn hình hiển thị của thiết bị đo lường lượng khí thải CO2 để phát hiện nguy cơ lây truyền COVID-19 trong không gian kín ở Chile. Ảnh: Đại học Chile
Lên top