Chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh Lào

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự chiêu đãi kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: BNG
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự chiêu đãi kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: BNG
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự chiêu đãi kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: BNG
Lên top