Tranh chấp chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư:

“Chiêu” bán cá của Trung Quốc làm “sóng gió” dữ dội hơn